Individuellt ledarutvecklingsprogram

Syftet med ledarutvecklingsprogrammet är att få en större insikt kring;

- styrkor, utvecklingsbara sidor, egna behov och drivkrafter

- hur den egna personligheten påverkar samspelet med andra

- sättet att fatta beslut och ta ansvar

- balansen i den totala livs‐ och arbetssituationen.

Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet är de krav och förväntningar som finns kring den aktuella ledarrollen nu och framöver. Tillsammans med konsulten identifiera vilka utmaningar som finns och hur dessa kan tas tag i när det gäller det egna ledarskapet. Programmet ger utrymme för reflektion, ökad förståelse och verktyg för att komma vidare i den rollen.

Allians stödjer ledaren i arbetet med att ta fram en utvecklings‐ och handlingsplan som vägledning i den personliga och professionella utvecklingen men också för fortsatt planering tillsammans med företaget. Programmet erbjuder coachingsamtal som ger möjlighet till praktiskt tillämpning och träning av de uppsatta mål samt att få nya perspektiv på olika situationer som kommer upp i vardagen.