Individuellt utvecklingsprogram

Syftet med ett individuellt utvecklingsprogram är att

- ge möjlighet till att reflektera kring nuvarande roll

- få ökad insikt kring egna styrkor, utvecklingsbara sidor, drivkrafter och mål

- hitta en mer konstruktiv balans i den totala livssituationen

Programmet genomförs i ett antal steg och tillhandahåller ett speciellt framtaget verktyg som vägledning och stöd i den individuella och professionella utvecklingen.

Programmet erbjuder coachingsamtal som ger möjlighet till praktiskt tillämpning och träning av uppsatta mål i samt att få nya perspektiv på olika situationer som kommer upp i vardagen.