Karriärutveckling

Programmet bidrar till ökad insikt kring styrkor och svagheter, förmågor och gjorda erfarenheter samt intresse‐ och utvecklingsområden för att coacha individen till alternativ karriär inom eller utanför verksamheten.

Målet är att ge tid för reflektion, bearbetning, ökad förståelse och insikt och nå en konstruktiv balans i den totala livssituationen. Verktyg ges för att komma vidare mot ny yrkesroll.