Utveckling

Allians Kompetens har mångårig erfarenhet av arbete med individ- och grupputveckling inom näringslivet och offentlig sektor samt har arbetat med många av Nordens största börsnoterade bolag. Inom Utveckling erbjuder vi individuella utvecklingsprogram för ledare och andra befattningshavare samt coaching för ledare och chefer, karriärutveckling, grupphandledning samt ledningsgrupps- och arbetsgruppsutveckling.