Coachande förhållningssätt som ledarverktyg

Det coachande förhållningssättet

Seminariet kring ”det coachande förhållningssättet” erbjuder en möjlighet att lära och pröva ett användbart redskap i arbetet med att motivera och stärka individer genom ett strukturerat och medvetet förhållningssätt hos den professionella yrkesutövaren.

Syftet med utbildningen är att:

- öka förståelsen kring det coachande förhållningssättet; t ex, definitioner, syftet, attityder, arbetsprinciper, färdigheter och fallgropar.

- få kunskap om metodik och verktyg, t ex aktivt lyssnande och coaching frågor.

- få träning och praktisk tillämpning i det coachande förhållningssättet.

Seminarium: upplägg

Kunskapsöverföring kring coaching: t ex; definition, syfte, attityder, principer, redskap, fallgropar.

Praktisk coachingövning i mindre grupper, feedback och reflektion.

Reflektion i storgrupp.

 

Tidsram: ca 3 timmar.