Utbildning

Att inneha en chefsposition är inte detsamma som att vara ledare. Allians Kompetens vet att ledarskap endast uppstår ur ett samspel mellan chef och medarbetare och utbildar chefer till att förstå och utnyttja detta samspel för att bli effektiva ledare. Allians Kompetens erbjuder utbildning inom mentorskap, effektivt medlemskap och grupputveckling, coaching samt skräddarsydda utbildningar för dig som är nytillträdd som chef.