Urval

Allians Kompetens arbetar med urval av ledare och specialister, både  internt och externt. Syftet är att identifiera vilken kandidat bäst motsvarar tilltänkt kravprofil.

Urvalsprocessen sker i flera steg och är anpassat efter kundens behov och önskemål.

-  Arbets‐ och kravprofil tas fram i samarbete med uppdragsgivaren.

- Ett antal övningar genomförs för att stämma av kandidatens kompetens, erfarenhet och potential i relation till kravprofilen.

- Referenser tas på sökande om så önskas.