Allianskompetens home

Allians Kompetens erbjuder kvalificerad psykologisk kompetens inom urval, utveckling och utbildning av medarbetare, ledare, grupper och organisationen som helhet. Företaget etablerades 1991 och har sedan dess framgångsrikt arbetat med många av Nordens största börsnoterade bolag samt med företag inom den privata och offentliga sektorn. I alla våra uppdrag värnar vi om individens och företagets integritet.