Allianskompetens home

Allians Kompetens erbjuder kvalificerad psykologisk kompetens inom urval, utveckling och utbildning av medarbetare, ledare, grupper och organisationen som helhet. Företaget etablerades 1991 och har sedan dess framgångsrikt arbetat med många av Nordens största börsnoterade bolag samt med företag inom den privata och offentliga sektorn. I alla våra uppdrag värnar vi om individens och företagets integritet.
Vi tillämpar en tillförlitlig och pragmatisk metod i kombination med beprövad erfarenhet för att nå bästa resultat och månar om att genomgående behålla ett helhetsperspektiv som förenar individ, grupp och organisationsnivå. Vi samarbetar med ett flertal olika personer i våra uppdrag.